Zapraszamy NA:

Interaktywne Forum przypadków - Rak Płuca

Formuła
online

PATRONAT

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Rok 2020 stał się rokiem szczególnym. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa
SARS-CoV-2, jak również nieprzewidywalność jej przebiegu, a tym samym obowiązujących zaleceń i ograniczeń, aktywność naukowa zmieniła swoje formy komunikacji. Cyfrowy świat XXI wieku umożliwił nam spotkania w przestrzeni wirtualnej z zachowaniem pełnej możliwości komunikacji interpersonalnej. Uczestnicząc w wielu tego typu spotkaniach zauważyłem niedosyt implementacji aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej do codziennej praktyki klinicznej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszam do udziału w cyklu spotkań „INTERAKTYWNE FORUM PRZYPADKÓW-RAK PŁUCA”.
Każdy z modułów Spotkań został skonstruowany w sposób bardzo podobny. Każdy z modułów Spotkań opiera się na interaktywnej prezentacji przypadku. Prezenterami poszczególnych przypadków są lekarze klinicyści zajmujący się na co dzień leczeniem raka płuca i innych nowotworów obszaru klatki piersiowej. Każdy przypadek będzie kanwą do dyskusji i komentarzy przez wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach.

Do współpracy udało się zaprosić prof. dr hab. n. med. Renatę Langfort (patomorfologia),
prof. dr hab. n. med. Joannę Chorostowską-Wynimko i prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka (biologia molekularna), prof. dr hab. n. med. Jacka Fijutha i dr Piotra Jaśkiewicza (radioterapia), prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego, prof. dr hab. n. med. Rodryga Ramlau, dr Magdalenę Knetki-Wróblewską i dr Adama Płużańskiego (onkologia kliniczna), prof. dr hab. n. med. Tadeusza Orłowskiego i dr Macieja Głogowskiego (torakochirurgia)
oraz dr Jakuba Pałuckiego (diagnostyka obrazowa).

Cykl spotkań obejmuje analizę 8 przypadków chorych poddanych leczeniu immunokompetentnemu (1 i 2 linia leczenia) oraz ukierunkowanemu molekularnie (EGFR, ALK, ROS1-wszystkie linie leczenia). Znając osoby zaproszone pewien jestem wysokiej jakości prezentacji i zawartości merytorycznej. Mam nadzieję, że innowacyjne podejście do nowej formuły spotkań polegające na połączeniu wiedzy i praktyki klinicznej spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Do zobaczenia.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

Harmonogram

23.09.2020

23.09.2020

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W I LINII LECZENIA – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
30.09.2020

30.09.2020

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE NA OŚ ALK W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W I LINII LECZENIA – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
07.10.2020

07.10.2020

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA W STADIUM ZAAWANSOWANIA MIEJSCOWEGO: RADIOCHEMIOTERAPIA – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
14.10.2020

14.10.2020

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE NA OŚ ALK W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA – LECZENIE SEKWENCYJNE – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
21.10.2020

21.10.2020

MIEJSCE CHIRURGII W LECZENIU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
01.12.2020

01.12.2020

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W II I KOLEJNYCH LINIACH LECZENIA – PD-1 – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
09.12.2020

09.12.2020

NOWE CZĄSTECZKI W LECZENIU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej
16.12.2020

16.12.2020

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W II I KOLEJNYCH LINIACH LECZENIA – PD-L1 – Interaktywna analiza przypadku

czytaj dalej