Zapraszamy NA:

Interaktywne Forum przypadków - Rak Płuca

Formuła
online

PATRONAT

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Rok 2021 stał się rokiem szczególnym. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa
SARS-CoV-2, jak również nieprzewidywalność jej przebiegu, a tym samym obowiązujących zaleceń i ograniczeń, aktywność naukowa zmieniła swoje formy komunikacji. Cyfrowy świat XXI wieku umożliwił nam spotkania w przestrzeni wirtualnej z zachowaniem pełnej możliwości komunikacji interpersonalnej. Uczestnicząc w wielu tego typu spotkaniach zauważyłem niedosyt implementacji aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej do codziennej praktyki klinicznej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszam do udziału w spotkaniach „INTERAKTYWNE FORUM PRZYPADKÓW-RAK PŁUCA”.
Każdy z modułów Spotkań został skonstruowany w sposób bardzo podobny. Każdy z modułów Spotkań opiera się na interaktywnej prezentacji przypadku. Prezenterami poszczególnych przypadków są lekarze klinicyści zajmujący się na co dzień leczeniem raka płuca i innych nowotworów obszaru klatki piersiowej. Każdy przypadek będzie kanwą do dyskusji i komentarzy przez wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach.

Cykl spotkań obejmuje analizę 8 przypadków chorych poddanych leczeniu immunokompetentnemu (1 i 2 linia leczenia) oraz ukierunkowanemu molekularnie (EGFR, ALK, ROS1-wszystkie linie leczenia). Znając osoby zaproszone pewien jestem wysokiej jakości prezentacji i zawartości merytorycznej. Mam nadzieję, że innowacyjne podejście do nowej formuły spotkań polegające na połączeniu wiedzy i praktyki klinicznej spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Do zobaczenia.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

Harmonogram

28.09.2022

28.09.2022

PEMBROLIZUMAB W POŁĄCZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ W 1 LINII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

czytaj dalej
27.04.2022

27.04.2022

DURWALUMAB W LECZENIU KONSOLIDUJĄCYM NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA PO JEDNOCZASOWEJ RADIOCHEMIOTERAPII

czytaj dalej
30.03.2022

30.03.2022

OZYMERTYNIB W 1 LINII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ EGFR

czytaj dalej