22.06.2022 godz. 18:00

ATEZOLIZUMAB W 1 LINII DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

22.06.2022 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 dr n. med. Katarzyna Zajda

}

18:20 - 18:35

Prezentacja przypadku

 dr n. med. Izabela Chmielewska

}

18:35- 18:45

Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

18:45 - 19:05

Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

19:05 - 19:15

Komentarz Radioterapeuty

dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

}

19:35- 19:40

Podsumowanie

 prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

ONLINE

22.06.2022
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk

dr n. med.

Piotr Jaśkiewicz

dr n. med.

Katarzyna Zajda

dr n. med.

Izabela Chmielewska