Harmonogram

30.03.2022

30.03.2022

OZYMERTYNIB W 1 LINII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ EGFR

czytaj dalej
27.04.2022

27.04.2022

DURWALUMAB W LECZENIU KONSOLIDUJĄCYM NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA PO JEDNOCZASOWEJ RADIOCHEMIOTERAPII

czytaj dalej