09.03.2022 godz. 18:00

Pembrolizumab W Monoterapii W 1 Linii Niedrobnokomórkowego Raka Płuca

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

 

09.03.2022 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05-18:20

Prezentacja przypadku

Lek. Kinga Winiarczyk

}

18:20-18:35

Prezentacja przypadku

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:35 – 18:45

Komentarz Patomorfologa 

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:45 – 18:55

Komentarz Onkologa Klinicznego

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:55 – 19:05

Komentarz Radioterapeuty

Dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

}

19:05 - 19:20

Podsumowanie

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

ONLINE

09.03.2022
godz. 18:00

PATRONAT EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Lek.

Kinga Winiarczyk

Prof. dr hab. n. med.

Renata Langfort

Dr n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Dr n. med.

Piotr Jaśkiewicz