28.09.2022 godz. 18:00

PEMBROLIZUMAB W POŁĄCZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ W 1 LINII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA


Prowadzenie
– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

28.09.2022 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 dr n. med. Katarzyna Stencel

}

18:20 - 18:35

Prezentacja przypadku

dr n. med. Magdalena Zaborowska-Szmit

}

18:35 - 18:45

Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n med. Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:45 - 18:55

Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

18:55 - 19:05

Komentarz Onkologa Klinicznego (toksyczność)

prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski

}

19:05 - 19:20

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

ONLINE

28.09.2022
godz. 18:00

PATRONAT EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

Magdalena Zaborowska-Szmit

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

dr n. med.

Katarzyna Stencel