27.04.2022 godz. 18:00

DURWALUMAB W LECZENIU KONSOLIDUJĄCYM NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA PO JEDNOCZASOWEJ RADIOCHEMIOTERAPII

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

27.04.2022 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

}

18:20 - 18:35

Prezentacja przypadku

dr n. med. Łukasz Kuncman

}

18:35 – 18:40

Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:40 - 18:50

Komentarz Radioterapeuty

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

}

18:50 - 19:00

Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med.  Joanna Chorostowska-Wynimko

}

19:00 - 19:15

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

ONLINE

27.04.2022
godz. 18:00

PATRONAT EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

Łukasz Kuncman

Prof. dr hab. n. med.

Jacek Fijuth

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Dr n. med.

Piotr Jaśkiewicz