30.09.2020 godz. 18:00

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE NA OŚ ALK W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W I LINII LECZENIA - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Dr n. med. Adam Płużański

 

30.09.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Dr n. med. Adam Płużański

}

18:05-18:20

Prezentacja przypadku

Lek. med. Sylwia Tabor

}

18:20 - 18:30

Komentarz Patomorfologa

Prof. nadzw dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Komentarz Radiologa

Dr n. med. Jakub Pałucki

}

18:40 - 18:50

Komentarz Biologa Molekularnego

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (leczenie)

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

19:00 - 19:10

Komentarz Onkologa Klinicznego (powikłania)

Dr n. med. Adam Płużański

}

19:10 - 19:20

Podsumowanie i Dyskusja

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

30.09.2020
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

Jakub Pałucki

Prof. dr hab. n. med.

Renata Langfort

Lek. med

Sylwia Tabor

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk

Dr n. med.

Adam Płużański