07.04.2021 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W 1 LINII LECZENIA NDRP (MONOTERAPIA)

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

07.04.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

 

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka patomorfologiczna i molekularna – Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:30 - 18:45

Pembrolizumab – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

18:45- 18:55

Powikłania immunoterapii o niskim odsetku występowania

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:55 - 19:10

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:10 - 19:15

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

ONLINE

07.04.2021
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med.

Joanna
Chorostowska-Wynimko

Dr n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska