09.06.2021 godz. 18:00

Szlak KRAS w Leczeniu NDRP

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 

09.06.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 lek. Sylwia Tabor 

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka molekularna – Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:30 - 18:40

Sotorasib w leczeniu NDRP – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:40 - 18:50

Powikłania leków ukierunkowanych na szlak KRAS – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

18:50 - 19:00

Leki inne niż sotorasib hamujące szlak KRAS

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

19:00 - 19:15

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:15 - 19:20

Podsumowanie 

 

ONLINE

09.06.2021
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Lek.

Sylwia Tabor

prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Dr n. med.

Magdalena Knetki-Wróblewska