09.12.2020 godz. 18:00

NOWE CZĄSTECZKI W LECZENIU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

09.12.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Dr n. med. Adam Płużański

}

18:20 - 18:30

Komentarz Radiologa

Dr n. med. Jakub Pałucki

}

18:30 - 18:40

Komentarz Biologa Molekularnego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (leczenie)

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (powikłania)

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

19:00 - 19:10

Podsumowanie i Dyskusja

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

ON LINE

09.12.2020
godzina 18:00

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

 Adam Płużański

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Dr n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Dr n. med.

Jakub Pałucki