28.04.2021 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE RAZEM I OSOBNO

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 

28.04.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:15

Prezentacja przypadku

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 

}

18:15 - 18:25

Diagnostyka molekularna – Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:25 - 18:35

Niwolumab w monoterapii – Komentarz Onkologa Klinicznego 

dr n. med. Adam Płużański

}

18:35 - 18:45

Program Lekowy – 2 linia leków immunokompetentnych – pułapki i zagrożenia

lek. Aleksandra Piórek

}

18:45 - 18:55

Bezpieczeństwo niwolumabu w 2 linii leczenia – Komentarz Onkologa Klinicznego

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:55 - 19:05

Niwolumab z Ipilimumabem – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

19:05 - 19:45

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:45 - 19:50

Podsumowanie

 prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ON LINE

28.04.2021
godzina 18:00

SESJA SPONSOROWANA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

lek.

Aleksandra Piórek

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Dr n. med.

Magdalena Knetki-Wróblewska

 

Dr n. med.

Adam Płużański