23.09.2020 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W I LINII LECZENIA - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

23.09.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:20 - 18:30

Komentarz Patomorfologa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Komentarz Biologa Molekularnego 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (leczenie w monoterapii)

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (leczenie w skojarzeniu z chemioterapią)

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

19:00 - 19:10

Podsumowanie i Dyskusja 

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

ONLINE

23.09.2020
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr hab. n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Renata Langfort 

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk