10.03.2021 godz. 18:00

IMMUNOCHEMIOTERAPIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i dr n.med. Magdalena Knetki-Wróblewska

10.03.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Dr n. med. Maciej Bryl

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka patomorfologiczna i molekularna: Komentarz Biologa Molekularnego

Prof. dr hab. n. med.  Paweł Krawczyk

}

18:30 - 18:40

Immunochemioterapia NDRP o typie płaskonabłonkowym – Komentarz Onkologa Klinicznego

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:40 - 18:50

Immunochemioterapia NDRP o typie nie płaskonabłonkowym – Komentarz Onkologa Klinicznego 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Powikłania immunochemioterapii NDRP

Dr n. med. Maciej Bryl

}

19:00 - 19:10

Czas trwania leczenia z udziałem immunochemioterapii NDRP

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

19:10 - 19:25

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy 

}

19:25 - 19:30

Podsumowanie

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

ONLINE

10.03.2021
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr hab. n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk

Dr hab. n. med.

Maciej Bryl