23.02.2022 godz. 18:00

Alektynib W 1 Linii Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Rearanżacją ALK

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

23.02.2022 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Lek. Sylwia Tabor

}

18:20 – 18:35

Prezentacja przypadku

Dr n. med. Adam Płużański

}

18:35 – 18:45

Komentarz Biologa Molekularnego 

Prof. dr hab. n. med.  Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:45 - 18:55

Komentarz Onkologa Klinicznego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

18:55 – 19:05

Komentarz Radioterapeuty

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

19:05 - 19:20

Podsumowanie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

ONLINE

23.02.2022
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Lek.

Sylwia Tabor

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Dr n. med.

Adam Płużański