21.10.2020 godz. 18:00

MIEJSCE CHIRURGII W LECZENIU NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

21.10.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:20 - 18:30

Komentarz Patomorfologa

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Komentarz Torakochirurga

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (systemowe leczenie uzupełniające)

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Radioterapeuty (radioterapia uzupełniająca)

Lek. med. Piotr Jaśkiewicz

}

19:00 - 19:15

Wykład Sponsorowany (Diagnostyka Małoinwazyjna)

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

}

19:15 - 19:20

Podsumowanie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

21.10.2020
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY 

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

 Tadeusz Orłowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

 Renata Langfort 

Lek. med

Piotr Jaśkiewicz

Harmonogram

SPOTKAŃ