21.04.2021 godz. 18:00

INHIBITORY TKI ALK W LECZENIU NDRP (2 LINIA)

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i dr n.med. Magdalena Knetki-Wróblewska

21.04.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 lek. Kinga Winiarczyk

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka patomorfologiczna – Komentarz Patomorfologa

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Lorlatynib – miejsce w leczeniu NDRP ALK+ Komentarz Onkologa Klinicznego

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:40 - 18:50

Inhibitory TKI ALK inne niż lorlatynib – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Powikłania leków grupy inhibitorów TKI ALK – komentarz Onkologa Klinicznego

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

19:00 - 19:15

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:15 - 19:20

Podsumowanie 

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

ONLINE

21.04.2021
godz. 18:00

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

dr n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Renata Langfort

Lek.

Kinga Winiarczyk

Harmonogram

SPOTKAŃ