01.12.2020 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W 2 I KOLEJNYCH LINIACH LECZENIA – PD-1 - Interaktywna analiza przypadku


Prowadzenie
– Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

01.12.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n med. Rodryg Ramlau

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Lek. med.

Aleksandra Piórek

}

18:20 - 18:30

Komentarz Onkologa Klinicznego (niwolumab w raku płaskonabłonkowym)

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:30 - 18:40

Komentarz Onkologa Klinicznego (niwolumab w raku nie płaskonabłonkowym)

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (niwolumab w 3 i kolejnych liniach leczenia)

Dr n. med. Adam Płużański

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (powtórne leczenie immunokompetentne – retreatment)

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

19:00 - 19:10

Podsumowanie i Dyskusja

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

01.12.2020
godz. 18:00

SESJA SPONSOROWANA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Lek. med

Aleksandra Piórek

Prof. dr hab. n. med.

Rodryg Ramlau

Dr n. med.

Magdalena
Knetki-Wróblewska

Dr n. med.

Adam Płużański