26.05.2021 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W LECZENIU DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (1 LINIA)


Prowadzenie
– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

26.05.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 dr n. med. Adam Płużański

}

18:20 - 18:40

Kwalifikacja do leczenia systemowego
i radiochemioterapii radykalnej – jakie czynniki mają znaczenie? – Komentarz Pulmonologa

prof. dr hab. n med. Adam Antczak

}

18:40 - 19:00

Czy badania molekularne mają znaczenie
w DRP? – Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n med. Paweł Krawczyk

}

19:00 - 19:20

Immunochemioterapia DRP w stadium rozsiewu – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

19:20 - 19:35

Powikłania immunochemioterapii DRP – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski

}

19:35 - 19:45

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:45 - 19:50

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

26.05.2021
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

Adam Płużański

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med.

Adam Antczak

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk