14.04.2021 godz. 18:00

INHIBITORY TKI ALK W LECZENIU NDRP (1 LINIA)

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i dr n. med. Adam Płużański

14.04.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

dr n. med. Katarzyna Stencel

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka molekularna – Komentarz Biologa Molekularnego 

 prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

18:30 - 18:45

Brygatynib – Komentarz Onkologa Klinicznego

dr n. med. Adam Płużański

}

18:45 - 18:55

Inhibitory TKI ALK inne niż brygatynib – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:55 - 19:05

Powikłania leków grupy anty-ALK  – Komentarz Onkologa Klinicznego 

dr n. med. Katarzyna Stencel

}

19:05 - 19:20

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy 

}

19:20 - 19:25

Podsumowanie

dr n. med. Adam Płużański

ONLINE

14.04.2021
godz. 18:00

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk

dr n. med.

Adam Płużański

dr n. med.

Katarzyna Stencel