14.10.2020 godz. 18:00

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE NA OŚ ALK W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA – LECZENIE SEKWENCYJNE - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

14.10.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Lek. med. Sylwia Tabor

}

18:20 - 18:30

Komentarz Patomorfologa

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Komentarz Biologa Molekularnego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (leczenie)

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (powikłania)

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

}

19:00 - 19:10

Komentarz Onkologa Radioterapeuty (SBRT)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

}

19:10 - 19:20

Podsumowanie i Dyskusja

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

14.10.2020
godz. 18:00

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

Jacek Fijuth

Prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Lek. med.

Sylwia Tabor

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Renata Langfort

Prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko