12.05.2021 godz. 18:00

INHIBITORY TKI ROS1 W LECZENIU NDRP

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 

12.05.2021 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

 dr n. med. Anna Wrona

}

18:20 - 18:30

Diagnostyka molekularna – Komentarz Biologa Molekularnego

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

18:30 - 18:40

Entrektynib – Komentarz Onkologa Radioterapeuty

dr n. med. Anna Wrona

}

18:40 - 18:50

Entrektynib wobec ryzyka przerzutów do OUN – Komentarz Onkologa Radioterapeuty

dr n. med. Anna Wrona

}

18:50 - 19:00

Leki inne niż entrektynib – Komentarz Onkologa Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

19:00 - 19:20

Nowe leki – nowe powikłania – Komentarz Pulmonologa

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

}

19:20 - 19:35

Sesja pytań, odpowiedzi i komentarzy

}

19:35- 19:40

Podsumowanie

 prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

ONLINE

12.05.2021
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. n. med.

Adam Antczak

dr hab. n. med.

Anna Wrona