16.122020 godz. 18:00

LEKI IMMUNOKOMPETENTNE W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA W 2 I KOLEJNYCH LINIACH LECZENIA – Inhibitory Receptora PD-L1 - Interaktywna analiza przypadku

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Dr n. med. Adam Płużański

16.12.2020 godz. 18:00

}

18:00 - 18:05

Wprowadzenie

Dr n. med. Adam Płużański

}

18:05 - 18:20

Prezentacja przypadku

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

}

18:20 - 18:30

Komentarz Patomorfologa

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

18:30 - 18:40

Komentarz Onkologa Klinicznego (Atezolizumab w I linii leczenia )

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:40 - 18:50

Komentarz Onkologa Klinicznego (Atezolizumab w II i kolejnej linii leczenia)

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

}

18:50 - 19:00

Komentarz Onkologa Klinicznego (toksyczność grupy anty PD-L1)

Dr n. med. Adam Płużański

}

19:00 - 19:10

Komentarz Onkologa Radioterapeuty (Abscobal Effect)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

}

19:10 - 19:20

Podsumowanie i Dyskusja

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

16.12.2020
godz. 18:00

SPONSOR GŁÓWNY ODCINKA

PATRONAT

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Dr n. med.

 Magdalena
Knetki-Wróblewska

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Renata Langfort

Dr n. med.

Adam Płużański

Prof. dr hab. n. med.

Rodryg Ramlau

Prof. dr hab. n. med.

Jacek Fijuth